De Kinderpraktijk
Schoutstraat 56 | 5345 MT Oss
Tel. (0412) 489302 (ma/vr van 9.00 – 10.00 uur)

Kom je er zelf niet uit met je kind, of wil je even een steuntje in de rug, neem dan contact op met De Kinderpraktijk.

Bel (0412) 489302 of klik hier.

Werkwijze

De Kinderpraktijk biedt kortdurende, effectieve begeleiding. Hieronder kun je lezen wat de werkwijze is. Voor de meeste kinderen zal het beschreven traject voldoende zijn. Wanneer er sprake is van complexe problematiek kan er meer ondersteuning nodig zijn.

Behandel Traject De Kinderpraktijk

Het behandeltraject begint met een inventarisatie van de hulpvraag.
Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen met De Kinderpraktijk tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 – 10.00 uur.
Je kunt vertellen wat de klachten zijn en waar je je zorgen over maakt. Aan het eind van dit gesprek krijg je te horen of het Behandeltraject in De Kinderpraktijk geschikt is voor jouw kind. Is dit niet het geval, dan zijn er geen kosten verbonden aan dit gesprek.

Ben je niet in de gelegenheid om telefonisch contact op te nemen, dan kun je jouw hulpvraag via e-mail doen. Stuur een bericht met een omschrijving van de klachten naar info@dekinderpraktijk.nl

Daarna vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats met de ouders/verzorgers.
In dit gesprek zullen alle belangrijke details uit het leven van uw kind worden besproken. Tevens krijg je informatie over de werkwijze en wordt besproken wat je kunt verwachten. Je zoon of dochter hoeft niet aanwezig te zijn bij dit gesprek.
Het intakegesprek duurt gemiddeld 2 uur.

Korte tijd later volgt de eerste behandeling van het kind. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn, tenzij het kind anders aangeeft. Tijdens deze sessie wordt alles wat in de weg zit opgespoord, opgeruimd en vervangen door positieve emoties en gedachten. De eerste behandeling duurt 2 – 2,5 uur.

In de periode na de eerste behandeling vindt een terugkoppeling plaats van de ouders, waarin zij aangeven wat de effecten zijn van de behandeling. Deze terugkoppeling vindt telefonisch plaats of via e-mail. Op die manier is het mogelijk om de vinger aan de pols te houden en inden nodig bij te sturen.

Enkele weken later is wederom een behandeling met het kind. Hierin worden de puntjes op de i gezet en zullen de positieve resultaten worden bekrachtigd. Ook is het mogelijk aanvullende thema’s uit te werken.
De tweede behandeling duurt 2 – 2,5 uur.

In de weken na de behandeling zullen de eerste resultaten zichtbaar worden. Wanneer je in deze fase vragen hebt, kun je deze telefonisch of via e-mail voorleggen aan Anita Matheij. Dit valt onder de nazorg die De Kinderpraktijk biedt.

De ervaring leert dat voor jonge kinderen het Behandel Traject over het algemeen voldoende is. Bij oudere kinderen, jong-volwassenen en volwassenen kunnen meer sessies nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen.

Indien gewenst, is het mogelijk na afronding van het Behandel Traject één of meer aanvullende consulten te doen. Voor meer informatie kijk bij kosten.

Voor het maken van een afspraak kun je op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur bellen naar de Kinderpraktijk: tel. 035-6028931

De kosten van het Behandel Traject vind je hier.

Klachtbehandeling 

Anita Matheij is lid van beroepsorganisatie Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Als BATC therapeut beschikt Anita Matheij over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor zij tegemoet komt aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij zij is aangesloten kunt u hier downloaden.

Indien u een klacht heeft, meldt u deze dan eerst bij de BATC, die een mediation traject zal starten.
Dit traject is kosteloos. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, richt dan uw klacht aan: klachtenfunctionaris@camcoop.nl

De Kinderpraktijk is verhuisd