De Kinderpraktijk
Wilhelminalaan 8 | 3761 DN Soest
Tel. (035) 602 89 31 (ma/vr van 9.00 – 10.00 uur)

Heb je een vraag die je graag wilt stellen aan kindertherapeute Anita Matheij? Maak gebruik van het gratis spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur.

Bel (035) 6028931.

Vijf natuurgerichte principes

Kindertherapeute Anita Matheij is een Natuurgericht Vaktherapeut. Tijdens de behandelingen die zij geeft in De Kinderpraktijk werkt zij volgens de vijf natuurgerichte principes.

Energie

Alles is energie en alles heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Deze trilling is niet met het blote oog waar te nemen. De energetisch staat van een systeem is echter wel meetbaar met behulp van testmethodieken zoals het spiertesten, dat kenmerkend is voor NEI (Neuro Emotionele Integratie) en Touch for Health. Daarnaast is energie waarneembaar via buitenzintuiglijke waarneming. Op die manier is het mogelijk om ook de meer fijnstoffelijke energie waar te nemen.

In De Kinderpraktijk maak ik gebruik van spiertesten om de staat waarin het lichaam verkeert in kaart te brengen. Daarnaast zet ik mijn intuïtie en ‘zesde zintuig’ in om te zien wat zich onder de oppervlakte bevindt, te horen wat niet gezegd wordt en te voelen wat niet in woorden te vangen is.

Prikkeloverdracht

Het centrale zenuwstelsel is de plek waar informatie wordt opgevangen en opgeslagen. Wanneer er te veel informatie binnenkomt die niet afgevoerd kan worden, kan er overbelasting ontstaan, met allerlei klachten als gevolg. Wanneer alleen de klacht of het daaruit voortvloeiende gedrag worden behandeld, terwijl geen aandacht wordt besteed aan de regulatie van prikkels, kan er nooit een totaaloplossing ontstaan.

In mijn praktijk zoek ik met behulp van de Methode Matheij (De Grote Schoonmaak/De Reis naar Binnen/Beter in Balans) uit hoe groot de berg met ballast is en wat de reden is waardoor een kind overbelast raakt. Is er sprake van overprikkeling, dan geef ik tips en oefeningen om de toevoer van prikkels te beperken en tijdig af te voeren.

Drainage

Afvoeren van overtollige ballast is een belangrijk onderdeel van mijn werk als kindertherapeute. Wanneer niet tijdig wordt afgevoerd, vindt er een opstapeling van informatie en indrukken plaats en kan een kind overvoerd raken. Dit uit zich vaak in de vorm van driftbuien en woede uitbarstingen. Wanneer de oorzaak wordt opgespoord en opgeruimd, verdwijnt vaak ook het gerelateerde gedrag.

Afvoeren kan op verschillende manieren plaatsvinden: door middel van ademhaling, affirmaties, visualisaties, positieve intenties en energetisch afvoeren door middel van zachte aanraking (Access Bars).

Voeding

In een tijd waarin de meeste kinderen te veel suikers en zouten binnenkrijgen via hun voeding, is het misschien niet zo gek dat er zoveel drukke en overactieve kinderen zijn. Mijn focus ligt niet zozeer op de voeding die wij via onze mond tot ons nemen, als wel op de mentale, emotionele en spirituele voeding.

Niet zelden zijn er basisbehoeften die niet of onvoldoende vervuld zijn. Door hier aandacht aan te geven en de ouders te begeleiden naar een meer ondersteunende opvoeding komt er meer rust en balans in het gezin en dit heeft een positieve uitwerking op het kind.

Psyche

Binnen de natuurgeneeskunde wordt algemeen aangenomen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom kun je een fysieke klacht niet los zien van de mentaal/emotionele aspecten. In mijn praktijk ga ik altijd op zoek naar de oorzaak; datgene wat de trigger of grondslag is geweest voor het ontstaan van de klacht.

Een belemmerend patroon kan al in de eerste levensjaren ontstaan door een traumatische geboorte, echtscheiding van de ouders, pestgedrag op school, afwijzing, misbruik, overlijden van een dierbare of andere ingrijpende gebeurtenissen. Door er samen over te praten, verbanden te leggen en alle belemmeringen die hiermee verband houden uit de weg te ruimen, kan de klacht langzaam maar zeker verdwijnen.