De Kinderpraktijk
Wilhelminalaan 8 | 3761 DN Soest
Tel. (035) 602 89 31 (ma/vr van 9.00 – 10.00 uur)

Kosten

A. Basis Behandel Traject

1) Eerste consult     – Inventarisatie hulpvraag (telefonisch of via email)
2) Tweede consult  – Intakegesprek en behandelplan
3) Derde consult     – Behandelsessie
4) Vierde consult    – Behandelsessie
5) Nazorg               – 6 weken lang feedback op vragen n.a.v. de sessie (telefonisch of via email)

De kosten voor het Basis Behandel Traject bedragen € 595 inclusief 21 % BTW.

B. Aanvullende behandeling (indien nodig)

Voor aanvullende consulten wordt een vast bedrag van € 150 per sessie in rekening gebracht.

Vergoeding

Een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoedt deze behandeling. In de meeste gevallen wordt er een vast bedrag per dag of per consult uitgekeerd (dus niet het volledige bedrag). Omdat er regelmatig wijzigingen plaatsvinden, verdient het aanbeveling om dit bij uw zorgverzekeraar na te vragen voordat u een betalingsverplichting aangaat bij De Kinderpraktijk.
Houd u onderstaande gegevens bij de hand wanneer u contact opneemt met de zorgverzekeraar.

 Gegevens 

Beroepsvereniging:  BATC Registratienummer 02464

Zorgverlenersnummer Anita Matheij (AGB-code): 90-037775

Praktijknummer De Kinderpraktijk (AGB-code):   90- (0)16382

 Klachtbehandeling en informed consent

Anita Matheij is lid van beroepsorganisatie Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Als BATC therapeut beschikt Anita Matheij over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor zij tegemoet komt aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij zij is aangesloten kunt u via de volgende link downloaden.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/media/2613/cbv-reglement.pdf

Indien u een klacht heeft, meldt u deze dan eerst bij de BATC, die een mediation traject zal starten. Dit traject is kostenloos. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.