De Kinderpraktijk
Wilhelminalaan 8 | 3761 DN Soest
Tel. (035) 602 89 31 (ma/vr van 9.00 – 10.00 uur)

Kosten

A. Behandel Traject

1) Inventarisatie hulpvraag
2) Intakegesprek
3) Behandeling
4) Terugkoppeling
5) Behandeling
6) Nazorg 

De kosten voor het Behandel Traject bedragen € 727 inclusief 21 % BTW.

B. Aanvullende behandeling (indien nodig)

Voor aanvullende behandelingen wordt een vast bedrag van € 227 per sessie in rekening gebracht.

Vergoeding

Door wijzigingen in het zorgstelsel wordt deze behandelvorm niet langer vergoed.

 Gegevens 

Beroepsvereniging:  BATC Registratienummer 02464

Zorgverlenersnummer Anita Matheij (AGB-code): 90-037775

Praktijknummer De Kinderpraktijk (AGB-code):   90- (0)16382

 Klachtbehandeling en informed consent

Anita Matheij is lid van beroepsorganisatie Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Als BATC therapeut beschikt Anita Matheij over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor zij tegemoet komt aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij zij is aangesloten kunt u via de volgende link downloaden.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/media/2613/cbv-reglement.pdf

Indien u een klacht heeft, meldt u deze dan eerst bij de BATC, die een mediation traject zal starten. Dit traject is kostenloos. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.