De Kinderpraktijk
Wilhelminalaan 8 | 3761 DN Soest
Tel. (035) 602 89 31 (ma/vr van 9.00 – 10.00 uur)

Kom je er zelf niet uit met je kind, of wil je even een steuntje in de rug, neem dan contact op met De Kinderpraktijk.

Bel (035) 6028931.

Kosten

A. Behandel Traject

1) Inventarisatie hulpvraag
2) Intakegesprek
3) Behandeling
4) Terugkoppeling
5) Behandeling
6) Nazorg 

De kosten voor het Behandel Traject bedragen € 727 inclusief 21 % BTW.

B. Aanvullende behandeling (indien nodig)

Voor aanvullende behandelingen wordt een vast bedrag van € 227 per sessie in rekening gebracht.

Vergoeding

Door wijzigingen in het zorgstelsel wordt deze behandelvorm niet langer vergoed.

Klachtbehandeling en informed consent

Anita Matheij is lid van beroepsorganisatie Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Als BATC therapeut beschikt Anita Matheij over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor zij tegemoet komt aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij zij is aangesloten kunt u hier downloaden.

Indien u een klacht heeft, meldt u deze dan eerst bij de BATC, die een mediation traject zal starten. Dit traject is kostenloos. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.